Instanta de judecata nu trebuie sa fie prima optiune.
   ALEGE MEDIEREA

MOTTO : “Nu există circumstanţe, oricât de rele ar fi, din care un om înţelept să nu poată scoate ceva bun; nici circumstanţe, oricât de bune ar fi, pe care cel înţelept să nu le folosească spre paguba lui“  Francois de La Rochefoucauld

SĂ FACEM CUNOŞTINŢĂ CU MEDIEREA ŞI MEDIATORUL ....

Odată cu apariţia Legii nr.192/2006, este reglementată şi în ţara noastră instituţia medierii, ca modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor.

Cu ajutorul Medierii, disputele se pot rezolva acum şi pe cale amiabilă, prin dialog între părţile implicate în conflict, rolul mediatorului fiind acela de a facilita negocierile, de a asista şi ajuta părţile să ajungă de comun acord, la propria lor înţelegere, la o soluţie reciproc convenabilă, eficientă şi durabilă.


NOUTĂŢI ÎN DOMENIUL MEDIERII

Potrivit Legii nr.115/04.07.2012, pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006, părţile, persoane fizice sau juridice, aflate într-un conflict, sunt obligate să participe la şedinţa de informare privind medierea, inclusiv după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, în vederea soluţionării pe această cale a conflictelor în materiile şi în condiţiile prevăzute de lege.

În litigiile ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii, părţile şi/sau partea interesată, după caz, trebuie să facă dovada că au participat la şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii  în materiile prevăzute de lege; dovada participării la şedinţa de informare se face printr-un proces verbal de informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea.